Όροι χρήσης

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο https://www.bourlis-shop.gr και στην ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. και το https://www.bourlis-shop.gr ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του https://www.bourlis-shop.gr και διαγράφονται έπειτα από αίτημά σας.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.bourlis-shop.gr με τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημα και παρέχοντας με ακρίβεια τα στοιχεία του, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί.

Ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Τρόποι πληρωμής

Για τις αγορές σας από το https://www.bourlis-shop.gr έχετε τη δυνατότητα καταβολής του οφειλομένου τιμήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

Με αντικαταβολή, κατά την παράδοση
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε..
Με πληρωμή στο κατάστημα μας

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. φροντίζει τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο https://www.bourlis-shop.gr να είναι διαθέσιμα.

Στη περίπτωση που κάποια από τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Περιορισμός ευθυνών

Η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. και το https://www.bourlis-shop.gr δεν ευθύνονται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Πολιτική τιμών

Οι τιμές, που αναγράφονται σε κάθε προϊόν, αφορούν τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α και χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα αποστολής. O Φ.Π.Α. καθώς και τα τυχόν έξοδα αποστολής και ασφάλισης προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. O πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγραφόταν στους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Όροι της σύμβασης

Η ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι.Α.Ε.Ε.. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου https://www.bourlis-shop.gr, καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.